SAHİCİ (SAnal gerçeklik Hİssini arttırıCı İnsan-makina arayüzü) projesinin hedefi öncelikle hem bilgisayar oyunu sektöründe hem üniversite laboratuvarlarında hem de özel uygulamalarda (teleoperasyon, tıbbi eğitim seti, vb.) kullanılabilecek temel bir haptik cihaz yapısı oluşturmaktadır.
 
UA-43145035-1