SAHİCİ (SAnal gerçeklik Hİssini arttırıCı İnsan-makina arayüzü) projesinin hedefi öncelikle hem bilgisayar oyunu sektöründe hem üniversite laboratuvarlarında hem de özel uygulamalarda (teleoperasyon, tıbbi eğitim seti, vb.) kullanılabilecek temel bir haptik cihaz yapısı oluşturmaktadır.
CAROB Mühendislik Mart 2013 tarihi itibari ile faaliyete geçmiştir. Alanlarında uzman mühendislerin yer aldığı CAROB Mühendislik robotların elektronik, mekanik, yazılım tasarımlarını gerçekleştirmektedir.




UA-43145035-1